TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, hộ tịch
Ngày đăng 04/02/2023 | 11:12  | Lượt xem: 643

Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, hộ tịch

/documents/114322/820342/2023_01_17_1673924303_qdub-375-2023_signed.pdf/913beeb1-2912-4782-bd0b-23717a9f5b00