Tin tức khác Tin tức khác

Quận ủy Đống Đa: Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Ngày đăng 10/04/2024 | 08:52  | Lượt xem: 32

Quận ủy Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 292-KH/QU tổ chức tuyên truyền và triển khai cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn dân, toàn quân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.