TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn.
Ngày đăng 20/06/2023 | 11:21  | Lượt xem: 639

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND Quận Đống Đa về công tác Cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND quận Đống Đa về công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn quận;

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 01/06/2023 của UBND quận Đống Đa về Tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023;

Ngày 14/06/2023 UBND phường Khương Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn.

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền  với Nhân dân hôm nay có ý nghĩa rất lớn, giúp cho các đồng chí lãnh đạo phường được trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, để tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc mà Nhân dân đang quan tâm. Đồng thời lãnh đạo  sẽ tiếp thu ý kiến tham gia về những hạn chế, tồn tại, thiếu sót trong quá trình lãnh, chỉ đạo để khắc phục, nhằm góp phần tạo đồng thuận cao giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với các hoạt động của cấp ủy, chính quyền. Đồng chí đề nghị các đại biểu về dự phát huy dân chủ, trao đổi với tinh thần cởi mở, thắng thắn, xây dựng tham gia được nhiều ý kiến giúp cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc; những vấn đề còn hạn chế, tồn tại gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt, mong muốn được lắng nghe, tiếp thu các ý kiến tham gia ; các giải pháp hữu hiệu để cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.