TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA KHÔNG LÁI XE
Ngày đăng 17/04/2024 | 09:27  | Lượt xem: 187

Thực hiện chỉ đạo Ban An toàn giao thông Thành phố tại văn bản số 28/BATGT-VP ngày 04/3/2024 về việc triển khai đợt cao điểm tuyền thông "Đã uống rượu, bia không lái xe" góp phần đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Lễ, Hội Xuân năm 2024

https://www.youtube.com/watch?v=Fv6D8wLu7hI&ab_channel=NgochaNguyen