Tin tức hoạt động chung của Phường Tin tức hoạt động chung của Phường

PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN BÀN VIỆC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ NĂM 2024
Ngày đăng 29/02/2024 | 15:51  | Lượt xem: 63

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 163 ngày 28/12/2023 của UBND - UB MTTQ quận Đống Đa; Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 02/01/2024 của UBND-UB MTTQ phường Khương Thượng. Sáng 28/02/2024, UBND-UBMTTQ, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phường Khương Thượng long trọng tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2024.

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng uỷ - UBND - UBMTTQ phường, các ông/bà Đảng uỷ viên, Thường trực UBND, Thường trực MTTQ, Trưởng - phó các ban ngành đoàn thể thành viên của UBMTTQ, Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng -Tổ phó tổ dân phố, đại diện nhân dân 18 tổ dân phố.

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và tổng hợp ý kiến tại hội nghi đai biểu nhân dân các tổ dân phố. Với tinh thần dân chủ, trí tuệ và đổi mới, hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề trọng tâm với những giải pháp phù hợp để không ngừng được nâng cao chất lượng, hiệu quả, bền vững; đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Phát huy vai trò đoàn kết, dân chủ 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đòa kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần xây dựng phường Khương Thượng phát triển vững mạnh, sáng - xanh - sạch - đẹp…

Cũng tại hội nghị, 4 chương trình phối hợp giữa UBMTTQ với UBND, Hội CCB, Hội LNPN, Đoàn Thanh niên và Công an phường đã được ký kết trước sự chứng kiến của các đại biểu. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị: