Đảng và các đoàn thể, chính trị xã hội Đảng và các đoàn thể, chính trị xã hội

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO “BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG”
Ngày đăng 10/07/2023 | 08:46  | Lượt xem: 184

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO “BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG”


Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2023, được sự nhất trí của Đảng ủy phường Khương Thượng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến và phản biện xã hội đối với dự thảo “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 phường Khương Thượng”.
Tới dự hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; các ông bà Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; Trưởng các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các ông bà là Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận; Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng của 9 khu dân cư.
Tại hội nghị đại diện UBND phường đã trình bày dự thảo “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 phường Khương Thượng”. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được về lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 khá toàn diện. Đồng thời cũng nhìn thấy những nguyên nhân khách quan, chủ quan, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của những việc chưa làm được và đề ra giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Đã có 4 đại biểu tham gia với 20 ý kiến đóng góp phản biện tại hội trường trên đủ các lĩnh vực VH-XH, TTĐT, ANQP, triển khai các dự án. Cơ bản các ý kiến đều nhất trí với nội dung đã trình bày trong dự thảo Báo cáo của UBND phường và đã đề nghị làm rõ, bổ sung các số liệu, cụm từ cho phù hợp. Có một số ý kiến đóng góp tăng cường các biện pháp tuyên truyền trong nhân dân nâng cao ý thức xây dựng, giữ gìn VSMT, TTATXH, TTĐT, PCCC. Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp khắc phục như thường xuyên ra quân kiểm tra, nhắc nhở, duy trì công tác TTATGT, VSMT, PCCC, TTĐT…

Ông Phan Trí Luyện, Phó chủ tịch UBND phường cảm ơn các ý kiến góp ý, đồng thời tiếp thu, bổ sung một số ý kiến với các đại biểu. Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổng hợp các ý kiến góp ý và chuyển về UBND phường nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện “Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 phường Khương Thượng”.