Đảng và các đoàn thể, chính trị xã hội Đảng và các đoàn thể, chính trị xã hội

13/13 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG KHƯƠNG THƯỢNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ, NHIỆM KỲ 2022-2025
Ngày đăng 19/08/2022 | 10:10  | Lượt xem: 437

Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/QU ngày 31/5/2022 của Ban thường vụ Quận uỷ về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 -2025. Đảng uỷ phường Khương Thượng đã bám sát sự chỉ đạo của Quận uỷ Đống Đa, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ tới các cấp uỷ chi bộ. Từ ngày 03/8/2022 đến ngày 15/8/2022 , toàn bộ 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường đã hoàn thành và tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 9 chi bộ khu dân cư và chi bộ Công An, chi bộ Trường Mầm non Bình Minh, chi bộ trường TH Tam Khương, chi bộ trường THCS Tam Khương. Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Các báo cáo của các chi bộ tại Đại hội đã nêu rõ những thành tích nổi bật, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới và đề ra các giải pháp cụ thể, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Đại hội cũng đã giành thời gian để các đại biểu tham luận, trao đổi với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn tập trung vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương và các hoạt động đoàn thể. Với sự tập trung dân chủ, tại Đại hội các Chi bộ đã bầu ra các đồng chí trong cấp uỷ có uy tín, trách nhiệm với số phiếu tập trung cao, tạo sự đoàn kết và đồng thuận của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.